Účasťou v súťaži súhlasíte s podmienkami a pravidlami súťaže.

Účasť v súťaži nie je podmienená nákupom.

Súťaž prebieha na našom IG profile @neya_atelier od momentu jej zverejnenia dňa 27.1.2023 do 31.1.2023 do 23:59.

Podmienky súťaže:

  •  Sleduj náš instagramový profil @neya_atelier
  •  Označ do komentára aspoň jedného priateľa, ktorý by sa mal podľa Teba do súťaže zapojiť tiež
  • Do súťaže je možné sa zapojiť viacnásobne označením zakaždým inej osoby do samostatného komentára

Po ukončení súťaže vyžrebujeme náhodne, pomocou mobilnej aplikácie alebo počítačového programu dňa 1.2.2023 jedného výhercu. Meno výhercu zverejníme v príspevku alebo v príbehu na našom instagramovom profile.

S výhercom sa spojíme do 1 pracovného dňa súkromnou správou na Instagrame. V prípade, že nám výherca neodpovie do 15.2.2023 (24:00) , vyžrebujeme nového výhercu.

Výhra: 1x keramická šálka podľa vlastného výberu z 2 možných variant (varianty uverejnené na instagramovom profile)

Vyhradzujeme si právo, že v prípade potreby môže výhru nahradiť inými produktami v rovnakej alebo vyššej hodnote. V tomto smere môžeme konať jednostranne.

Usporiadateľ nezodpovedá za stratu, poškodenie, zničenie, či nedoručenie oznámenia o výhre alebo za stratu, poškodenie, zničenie výhry samotnej z dôvodov
spočívajúcich na strane Súťažiaceho. Nároky pôvodne vylosovaného výhercu na náhradu od usporiadateľa alebo jeho partnerov sú vylúčené. Výplata výhry v hotovosti nie je možná. Nároky na výhru nie sú prenosné na iné osoby. Vymáhanie výhry právnou cestou je vylúčené.

Výhra bude výhercovi doručená na území SK alebo ČR na náklady usporiadateľa.

Organizátor a usporiadateľ Súťaže si vyhradzuje právo pravidlá Súťaže kedykoľvek upraviť, či súťaž zrušiť bez udania dôvodov. V prípade, že sú jednotlivé ustanovenia podmienok účasti neplatné alebo sa neplatnými stanú, zostáva platnosť ostatných podmienok účasti nedotknutá.

Meno výhercu vyhláseného na našom profile je definitívne a o výhre nebudeme jednať s nikým iným, ako s ním.

Za platné berieme výhradne zapojenie sa tých účastníkov, ktorí splnili všetky podmienky pre zapojenie sa do súťaže v sekcii komentárov pod súťažným príspevkom na IG profile @neya_atelier. Vyhradzujeme si právo na jednostranné vylúčenie súťažiaceho z losovania. Zapojenie sa do súťaže nesmie obsahovať žiadne údaje či dokumenty, ktoré by porušovali autorské či akékoľvek iné práva tretej osoby.

Zapojenie sa do súťaže taktiež nesmie obsahovať žiaden urážlivý, nemravný alebo inak nevhodný obsah.

Zapojením sa do súťaže súhlasíte s použitím Vašich osobných údajov poskytnutých pre túto súťaž. Použité môžu byť na administratívu spojenú so súťažou a obchodné a marketingové účely v súlade so zákonom alebo v súlade s pravidlami o ochrane osobných údajov eshopu neya.sk . Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov nájdete na nasledujúcom linku: Zásady Spracúvania Osobných Údajov

Túto súťaž nijak nesponzoruje ani sa s ňou neasociuje spoločnosť Instagram, Inc. ani Facebook. Všetky otázky, dotazy, či sťažnosti teda smerujte priamo usporiadateľovi súťaže a to eshopu neya.sk .

Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky podľa jej zákonov. Pre súťažiacich platia slovenské zákony.

Usporiadateľ súťaže

Dušan Kobliška
Jána Hajdóczyho 20, Trnava 917 01

IČO: 526 46 246

DIČ: 1086872941